Dotacje

BILANSOWANIE ENERGII

Z dniem 01.07.2016 weszły w życie pomocne i korzystne dla Prosumenta, czyli dla gospodarstwa domowego, podmiotu nieleżącego do sektora publicznego, Kościoła itd., korzystającego z własnej instalacji fotowoltaicznej regulacje prawne mówiące jak, w jaki sposób właściciel instalacji fotowoltaicznej będzie rozliczał się z energii. Mowa tu o tzw. Systemie „Opustów”.

SYSTEM OPUSTÓW (rozliczenia 1 rok):

1) Instalacje do 10 kWp = możemy odebrać z sieci publicznej 80% oddanej energii.

2) Instalacje powyżej 10 kWp do 50 kWp = możemy odebrać z sieci publicznej 70% oddanej energii.

Mój prąd

Nasze słońce – „Mój Prąd”. Program rządowy „Mój Prąd” to wsparcie energetyki, poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego.

  • Budżet: 1 mld złotych
  • Beneficjenci: Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby
  • Forma dofinansowania: Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych
  • Moc instalacji: 2-10 Kw
Więcej informacji na stronie link

Agroenergia

Program priorytetowy „Agroenergia”, którego celem jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych, poprzez dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich, co przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz m.in. poprawy jakości powietrza.

Przewidywane są dwie formy dofinansowania:

dotacje – na dotacje dla rolników indywidualnych zarezerwowano 80 mln zł, ale jedna dotacja wyniesie maksymalnie 800 tys. zł
pożyczka – na którą zarezerwowano 120 mln zł. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat. Kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. zł a 2 mln zł

Więcej informacji na stronie link